Giới thiệu sách

Can thiệp phổ tự kỷ hàng ngày

Ngày đăng: 18/12/2019 -18:42:50 PM

- Tác giả: MerleJ. Crawford – Barbara weber
- Người dịch: Hoàng Quốc Chính, Nguyễn Hồng Thanh, Lương Hoàng Long
- NXB:  Phụ nữ 
- Năm xuất bản: 2019
- Nội dung: Cung cấp cho giáo viên mầm non, những người làm công tác giáo dục đặc biệt các phương pháp can thiệp sớm; hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ chăm sóc - giáo dục phát triển những kỹ năng nền tảng cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong việc học cách tương tác, giao tiếp và tham gia vào các hoạt động ở gia đình, ở trường và ở nơi công cộng. Cuốn sách này là sự kết hợp độc đáo giữa việc nghiên cứu lý luận, các phương thức huấn luyện, những chiến lược dựa trên bằng chứng khoa học và những tổng kết kinh nghiệm sau nhiều năm tác giả làm việc với trẻ và phụ huynh của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ .Thêm vào đó, cuốn sách còn bao gồm những lời khuyên từ phía cha mẹ có con bị rối loạn phổ tự kỷ và từ người tự kỷ trưởng thành đến cái nhìn của họ về những vấn đề quan trọng mà nhà trị liệu can thiệp sớm cần biết. 
 

Nguyễn Thị Thảo