Giới thiệu sách

Giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Ngày đăng: 18/12/2019 -18:43:59 PM

- Tác giả: TS.Nguyễn Văn Hưng, TS. Phạm Văn Tư, ThS.Vũ Duy Chinh
- NXB:  Đại học quốc gia Hà Nội
- Năm xuất bản: 2019
- Nội dung:Cung cấp kiến thức cơ bản về giáo dục kỹ năng xã hội, thực trạng và một số biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp Tiểu học. Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, thực hành cho giảng viên, giáo viên và sinh viên thuộc lĩnh vực giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ; cho phụ huynh và các chuyên gia đang trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật. 
 

Nguyễn Thị Thảo