Giới thiệu sách

Hướng dẫn cha mẹ thực hành trị liệu hoạt động cho trẻ tự kỷ

Ngày đăng: 18/12/2019 -18:31:21 PM

- Sách: Hướng dẫn cha mẹ thực hành trị liệu hoạt động cho trẻ tự kỷ

- Tác giả:  Cara Koscinski

- Người dịch: Trần Thị Bích Ngọc, Đỗ Tiến Sơn
- NXB: Phụ nữ 
- Năm xuất bản 2019
- Nội dung: Cung cấp toàn diện những khó khăn thường gặp ở nhóm trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. Mỗi phần trong cuốn sách là những câu hỏi mà các phụ huynh của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ thường đặt ra đối với các nhà trị liệu nhi khoa. Cuối mỗi câu hỏi là phần “Hoạt động thực tế” mà phụ huynh và các nhà trị liệu cùng thực hiện và hướng dẫn trẻ để đạt được mục đích. Với nhiều chủ đề đa dạng, từ tiến trình xử lý cảm giác đến kỹ năng viết, kỹ năng đi vệ sinh….cuốn sách là cẩm nang bổ ích, là chìa khóa vàng giúp cha mẹ hỗ trợ trẻ các kỹ năng xã hội một cách hiệu quả để trẻ có thể tham gia vào cộng đồng và hòa nhập xã hội.   
 

Nguyễn Thị Thảo