Giới thiệu sách

Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non

Ngày đăng: 18/12/2019 -18:39:29 PM

- Tác giả: Đinh Thanh Tuyến
- NXB:  Đại học sư phạm
- Năm xuất bản:  2019
- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên, giảng viên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Ngoài ra, cuốn sách còn đặt ra những yêu cầu cho sinh viên, giúp sinh viên có thể thực hành thiết kế kế hoạch, thực hành tập dạy, chuẩn bị hành trang cho tương lai – đây  là những nội dung mới, có tính cập nhật, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.
 

Nguyễn Thị Thảo