Nội quy

 NỘI QUY THƯ VIỆN

Bạn đọc đến thư viện chấp hành đúng những nội quy sau:
 
1. Đăng ký làm thẻ thư viện; tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.
 
2. Thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về phòng chống cháy nổ, không hút thuốc trong khu vực thư viện.
 
3. Trang phục nghiêm túc khi đến thư viện. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, không gây ồn ào và ăn uống trong thư viện.
 
4. Bảo quản tài sản chung của thư viện, không tự ý di chuyển bàn ghế và các trang thiết bị trong thư viện.
 
5. Các loại sách báo, tài liệu thư viện quy định đọc tại chỗ tuyệt đối không mang ra khỏi phòng đọc.
 
6. Sách, báo, tài liệu mượn về phải trả đúng thời gian quy định.
 
7. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu, viết lên sách, báo, tài liệu. Nếu làm rách nát, hư hỏng, để mất sách, báo, tài liệu hay tài sản của thư viện phải bồi thường theo quy định.
 
Bạn đọc không tuân theo nội quy thư viện, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thư viện có hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.