Tài nguyên mở

TÀI LIỆU TRUY CẬP MỞ TIẾNG VIỆT

Webiste về mầm non: www.mamnon.com

Thư viện trực tuyến: http://violet.vn

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (VOER): http://www.voer.edu.vn/

Vietnam Open Code Web: http://www.vocw.edu.vn/

Mạng giáo dục Edunet – Bộ GD&ĐT: http://edu.net.vn/media/

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến: http://www.vjol.info/

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP): http://www.fetp.edu.vn/

Laws of Vietnam: http://www.asianlii.org/vn/legis/laws/

TÀI LIỆU TRUY CẬP MỞ NƯỚC NGOÀI

Open Access Publishing (Picker Memorial Library – Truman State University): http://library.truman.edu/search_articles/open-access.asp

Đa ngành, nhiều thể loại (sách, tạp chí, tài liệu hội nghị …)

eScholarship (Đại học California): http://escholarship.org/

Danh mục tài liệu chọn lọc (Thư viện Quốc hội Mỹ): http://www.loc.gov/rr/scitech/selected-internet/

Danh mục các kho tài liệu nội sinh (OpenDOAR): http://www.opendoar.org/

Danh mục tạp chí truy cập mở (DOAJ): (8.599 tạp chí, 965.509 bài báo): http://www.doaj.org/

Google Scholar: ttp://scholar.google.com.vn/

Internet Archives: http://archive.org/advancedsearch.php

Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with E-prints and Open Access Journals: http://digital-scholarship.org/oab/oab.htm

Cogprints: http://cogprints.org/

Giáo dục:

Education research global observatory (tạp chí): http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html

Địa chỉ này dành cho các bạn cần đọc sách về Tin học và Công nghệ thông tin.

http://www.onlinebooks4free.com/

Địa chỉ đọc sách trực tuyến dành cho các bạn biết tiếng Anh. http://www.free-ebooks.net/index.html

Bạn có thể tham khảo rất nhiều sách điện tử bằng tiếng Anh miễn phí được phân loại theo trên 60 chủ đề. http://onlinesapiens.com/books.html

Địa chỉ đọc sách trực tuyến dành cho những bạn đọc biết tiếng Anh với nhiều chủ đề để bạn tham khảo. Đặc biệt có sách hướng dẫn các chiến lược làm bài nghiên cứu luận văn cho sinh viên. http://ocw.fetp.edu.vn/index.cfm