Thông báo

Thông báo lịch mượn trả sách

Ngày đăng: 09/01/2019 -14:34:26 PM

Thư viện thông báo lịch mượn/trả sách như sau:

 
Từ ngày 07/1/2019 đến ngày 18/1/2019: Phục vụ mượn sách học kỳ II năm học 2018-2019.
 
Từ ngày 21/1/2019 – ngày 31/1/2019: Phục vụ trả sách học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Trịnh Minh Cứ